BİLİMSEL PROGRAM BİLDİRİ GÖNDERİMİ KAYIT ve KONAKLAMA

ANA KONULAR

Optik nöritli hastaya yaklaşım (Göz) Ani görme kaybı olan hasta
Granülomatöz Mastitli olgu (G Cerrah)
Retroperitoneal fibrozisli (IgG4) olgu
Nekrobiyotik akciğer nodülü olan RA vakası/RA ekstraartiküler tutulumların yönetimi
Tedaviye dirençli cilt bulgusu olan SLE vakası
Sjögren otonom hastalık veya MSS tutulumu
Kranial MR iskemik veya vaskulitik lezyonu olan hasta
SpA’da ekstraartiküler tutulum – dirençli üveitli hastada tanısal yaklaşımlar
Alveolar hemoraji ile presente olan vaskülit
Polimiyozit/dermatomiyozit ile overlap
PsA olgusu
Paget hastalığı
Covid geçiren romatoloji hastasına yaklaşım
FMF olgusu
BH (inkomplet Behçet hastasına yaklaşım)