ANA KONULAR

ROMATOİD ARTRİT
Öğrenim Hedefleri: RA tanısı, RA’nın eklem dışı tutulumları, Ra’da görülen komorbiditiler, RA tedavisi ve tedavi hedefleri

PSÖRİAZİS VE PSÖRİATİK ARTRİT
Öğrenim Hedefleri: PSA tanısı, ayrıcı tanıları, PSO’dan PSA’ya dönüş, PSP aşamasında verilen agresif tedavi PSA olumu üzerine etkileri, PSA’nın deri-eklem dışı tutulumları, PSA’nın tedavisi

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZ
Öğrenim Hedefleri: Kutanoz lupus takip ve tedavisi, SLE’nin hematolojik, nörolojik, kardiyak ve renal bulguları, SLE’nin tedavisi, SLE’de takipte dikkat edilecek hususlar

ANCA İLİŞKİLİ VASKÜLİTLER
Öğrenim Hedefleri: Anca testi pozitifliği yapan nedenler, AİV’lerde klinik farklar, diffüz alveolar hemoraji,
plazmaferezin AİV tedavisinde yeri

SİSTEMİK SKLEROZ: RAYNAUD FENOMENİ, DİJTAL ÜLSER, PULMONER FİBROZ VE PULMONER HİPRETANSİYON
Öğrenim Hedefleri: RF tanısı ve takibi, SSK tanısı ve izlemi, dijital ülser, pulmoner fibrozu ve pulmoner hipertansiyonunun tedavisi

ANKİLOZAN SPONDİLİT VE DİĞER AKSİYEL SPONDİLARTRİTLER
Öğrenim Hedefleri: SPA konsepti, r-axspa ayrımı nr-axspa, axspa tanıları, ekstra-artiküler tutulumları, izlemi, axspa tedavisi, tedavi hedeflerine ulaşıldığında yapılması gerekenler

BEHÇET HASTALIĞI
Öğrenim Hedefleri: BH’nin klinik bulguları, tanısı, izlemi, göz, damar, sss tutulumlarında ayrıcı tanıları ve tedavileri

KRİSTAL ARTRİTLER
Öğrenim Hedefleri: Asemptomatik hiperürisemi takip ve tedavisi, gut artriti tedavisi, tofuslu gut ve nefrolitiazisli gut hastasında tedavi, gut-psödogut farkları, psödogut hastalığı tedavisi

D Event Turizm Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

Bildiri kitabı yayınlanmıştır! Ulaşmak için tıklayınız…